top of page

Privacy- en cookieverklaring Uitvaartbloemist In Memoriam

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Uitvaartbloemist In Memoriam acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring;

 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

 • u eerst expliciet toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Uitvaartbloemist In Memoriam is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel bij de webwinkel www.uitvaartbloemistinmemoriam.nl. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Uitvaartbloemist In Memoriam. 

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres en betalingsgegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht. 

Verstrekken aan derden

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Contactformulier

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens en e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie. 

Verstrekken aan derden

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Cookies

Onze webwinkel gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze webwinkel werken dan niet goed meer.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen

 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben

 • het laten corrigeren van fouten

 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens

 • het laten overdragen van persoonsgegevens naar een andere partij

 • intrekken van toestemming

 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Uitvaartbloemist In Memoriam

Julianalaan 67a 2661EJ Bergschenhoek

info@uitvaartbloemistinmemoriam.nl

882563636

Hieronder worden de algemene voorwaarden van Uitvaartbloemist In Memoriam vermeld. Door een bestelling te plaatsen, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

 

Artikel 1. Definities

Uitvaartbloemist In Memoriam: Uitvaartbloemist In Memoriam, Julianalaan 67-I, 2661 EJ te Bergschenhoek.

 

Klant: Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Uitvaartbloemist In Memoriam een overeenkomst aangaat; Uitvaartbloemist In Memoriam behoudt zich het recht een klant als particulier of zakelijk te bestempelen, indien een kwestie aan de orde is als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 

Prijs: De opgegeven prijs exclusief de bezorgkosten.

 

Overeenkomst: Iedere overeenkomst onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden tussen Uitvaartbloemist In Memoriam en de wederpartij.

 

Deze voorwaarden: De toepasselijke algemene voorwaarden opgesteld door Uitvaartbloemist In Memoriam, de meest actuele versie daarvan.

 

Producten: Rouwstukken, grafstukken, rouwkransen, rouwharten, kistbedekkingen, strooibloemen, urnversieringen, grafverzorging, rouwboeketten, sympathieboeketten.

 

Artikel 2. Algemeen

 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Uitvaartbloemist In Memoriam. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en staan op de website van Uitvaartbloemist In Memoriam. Op verzoek zenden wij een schriftelijk exemplaar.

 

2.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u akkoord gaat met de leverings- en betalingsvoorwaarden. Uitvaartbloemist In Memoriam behoudt zich het recht de leverings- en betalingsvoorwaarden te wijzigen.

 

2.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Uitvaartbloemist In Memoriam erkend.

 

2.4 Uitvaartbloemist In Memoriam kan in verband met seizoensgebonden producten niet garanderen dat het geleverde product identiek is aan de foto van het bestelde product getoond in de webshop. Uitvaartbloemist In Memoriam zal voor zover mogelijk trachten een zo gelijkwaardig mogelijk product af te leveren.

Artikel 3. Prijzen

 

3.1 Alle prijzen genoemd op de webshop zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

3.2 Alle prijzen genoemd op de webshop zijn in Euro en inclusief BTW.

 

Artikel 4. Betalingsvoorwaarden

Betaling op de webshop geschiedt via Ideal of creditcard. Betaling wordt direct gedaan na het plaatsen van een order op de webshop van Uitvaartbloemist In Memoriam.

 

Artikel 5. Levering

 

5.1 Levering zal worden afgehandeld door Uitvaartbloemist In Memoriam in de regio’s Lansingerland, Pijnacker, Rotterdam en Zoetermeer. Buiten deze regio’s zal de order worden doorgegeven aan een collega bloemist. Uitvaartbloemist In Memoriam tracht een zo gelijkwaardig mogelijk product voor de klant te bestellen maar kan hier niet garant voor staan.

 

5.2 De klant is ten alle tijden verantwoordelijk voor de juistheid van de bezorggegevens (bezorgadres e.d) en het opgegeven e-mailadres. Indien een onjuist bezorgadres is doorgegeven, zijn de eventuele extra bezorgkosten voor rekening van de klant. De hoogte van deze extra bezorgkosten wordt door Uitvaartbloemist In Memoriam nader bepaald.

Artikel 6. Zichttermijn

Het zichttermijn, zoals geformuleerd in artikel 7.46d BW, is bij aankopen bij Uitvaartbloemist In Memoriam, niet van toepassing daar voornoemde type goederen snel kunnen verouderen dan wel vergaan.

Artikel 7. Gegevensbeheer

 

7.1 Indien u een bestelling plaatst bij Uitvaartbloemist In Memoriam, worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Uitvaartbloemist In Memoriam. Uitvaartbloemist In Memoriam houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

 

7.2 Uitvaartbloemist In Memoriam respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

 

Artikel 8. Garantie en klachten

 

8.1 De te leveren goederen dienen te voldoen aan de normaal geldende eisen van kwaliteit en levensduur zoals deze door de partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.

 

8.2 Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na constatering of in elk geval binnen 24 uur na ontvangst, per e-mail of telefoon aan Uitvaartbloemist In Memoriam te worden gemeld. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de klantenservice via telefoonnummer 088 – 256 36 36 of e-mail aan info@uitvaartbloemistinmemoriam.nl . Bij een klachtmelding dient de klant fotomateriaal toe te zenden. Helaas is het zonder fotomateriaal niet mogelijk de klacht in behandeling te nemen omdat de klacht niet toetsbaar is voor Uitvaartbloemist In Memoriam.

 

8.3 Klachten, die betrekking hebben op een bepaalde levering, oefenen geen invloed uit op voorafgaande of navolgende leveringen en geven geen recht betaling voor voorafgaande of navolgende leveringen te weigeren.

 

8.4 Gebreken bij een deel van het geleverde geven de klant niet het recht tot afkeuring van het volledige product.

 

Artikel 9. Aanbod

 

9.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

 

9.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Uitvaartbloemist In Memoriam, zich het recht voor die aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding, te herroepen of hiervan af te wijken.

 

9.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Uitvaartbloemist In Memoriam pas nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

 

9.4 Aanbiedingen van Uitvaartbloemist In Memoriam gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

 

9.5 Uitvaartbloemist In Memoriam kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel hiervan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

 

9.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 10. Overeenkomst

Een overeenkomst tussen Uitvaartbloemist In Memoriam en een klant komt tot stand nadat een bestellingsopdracht door Uitvaartbloemist In Memoriam op haalbaarheid is beoordeeld.

 

Artikel 11. Afbeeldingen en specificaties

Alle afbeeldingen op de website en webshop van Uitvaartbloemist In Memoriam gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 12. Overmacht

 

12.1 Uitvaartbloemist In Memoriam is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

 

12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer, storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen,

vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van toeleveranciers van Uitvaartbloemist In Memoriam alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen.

 

12.3 Uitvaartbloemist In Memoriam behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Uitvaartbloemist In Memoriam gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 

12.4 Indien Uitvaartbloemist In Memoriam bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen alsof betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

Uitvaartbloemist In Memoriam is niet aansprakelijk voor schade aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.

 

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud

 

14.1 Eigendom van alle door Uitvaartbloemist In Memoriam aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Uitvaartbloemist In Memoriam zolang de afnemer de vorderingen van Uitvaartbloemist In Memoriam uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Uitvaartbloemist In Memoriam wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan,

waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

 

14.2 De door Uitvaartbloemist In Memoriam geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

Artikel 15. Toepasselijkheid recht/bevoegde rechter

 

15.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

 

15.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Uitvaartbloemist In Memoriam en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam kennis, tenzij Uitvaartbloemist In Memoriam er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

 

Artikel 16. Auteursrecht en handelsmerk

 

16.1 Alle bewoordingen en afbeeldingen vermeld op alle pagina’s van de website, webshop en brochures van Uitvaartbloemist In Memoriam staan onder auteursrecht. Het is niet toegestaan om de inhoud of een deel hiervan te kopiëren, te wijzigen of te verspreiden zonder de toestemming van Uitvaartbloemist In Memoriam.

 

16.2 Het logo van Uitvaartbloemist In Memoriam staat geregistreerd als handelsmerk en mag niet worden gebruikt zonder toestemming van Uitvaartbloemist In Memoriam.

bottom of page